Ostrzeżenie przed plagiatem

Niniejszy produkt: Yokompres – termofor w kształcie macicy -oraz jego unikalny kształt są chronione prawem autorskim i prawami do wzoru przemysłowego (wspólnotowego) zarejestrowanym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr RCD.015003962-0001. Wszelkie kopiowanie, powielanie, modyfikowanie lub dystrybucja tego produktu bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest surowo zabronione.

Informacja o ochronie prawnej przed plagiatami

Wzór wspólnotowy zapewnia ochronę praw autorskich do oryginalnych wzorów produktów na terenie całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że właściciel praw autorskich posiada wyłączne prawo do:

  • wytwarzania,
  • wprowadzania do obrotu,
  • promowania,
  • importowania,
  • eksportowania oraz
  • wynajmowania produktu.

Co to oznacza dla Ciebie?

Wszelkie kopiowanie, powielanie, modyfikowanie lub dystrybucja tego produktu lub produktów o podobnym wzorze bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest surowo zabronione. Ochrona obejmuje zarówno identyczne, jak i analogiczne produkty, które mogą być uznane za naruszenie naszych praw. Wszelkie osoby lub podmioty, które naruszą prawa autorskie do tego produktu, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Właściciel praw autorskich podejmie wszelkie niezbędne kroki prawne w celu ochrony swoich praw, w tym:

  • wystąpienie na drogę sądową,
  • dochodzenia odszkodowania za poniesione straty,
  • dochodzenia utraconych zysów oraz zwrotu uzyskanych przychodów z tytuły sprzedaży produktów wykorzystujących mój wzór wspólnotowy,
  • żądania zniszczenia lub usunięcia nielegalnie wyprodukowanych lub dystrybuowanych produktów.

Prawo Autorskie

Wszystkie projekty, zdjęcia, opisy produktów oraz inne materiały opublikowane na tej stronie są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek użycie tych materiałów bez naszej pisemnej zgody jest niezgodne z prawem.

Prosimy o uszanowanie praw autorskich i powstrzymanie się od wszelkich działań naruszających prawa własności intelektualnej.

W przypadku pytań lub uzyskania zgody na wykorzystanie produktu prosimy o kontakt z właścicielem praw autorskich: Joanna Tymczyj – yoko@yokompresy.pl