Polityka prywatności

Kim jestestem

Adres mojej strony internetowej to: https://yokompresy.pl.

Jej właścicielem i Administratorem danych jest:
YOKO Joanna Tymczyj
ul. Wierzbięcice 31a/4a
61-559 Poznań
NIP: 7831813896

O co w ogóle chodzi?

Na początku wyjaśnię kilka pojęć, dzięki temu łatwiej będzie Tobie zrozumieć istotę mojej polityki prywatności.

Czym są dane osobowe? To wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych? To operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Czym jest profilowanie? To dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Kim jest administrator (czyli my :))? To osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Czym jest zgoda na przetwarzanie danych?

To dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na następujących podstawach prawnych:

 • wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy jesteś dzieckiem
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Twoje dane mogą być przez nas także przetwarzane na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jakie zobowiązują nas jako administratora do przetwarzania danych osobowych, takich jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (przez okres 5 lat), ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (5 lat).

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Poniżej przedstawiamy cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe (w nawiasach wskazujemy podstawy prawne przetwarzania, jakie wynikają z RODO, a jakie wyżej opisaliśmy):

 • w celu dostarczania Tobie newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu możliwości zamieszczania przez Ciebie komentarzy na naszej stronie internetowej na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także innych środków komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu zawarcia z Tobą umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej między nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu utrzymywania Twojego konta na naszej stronie internetowej (jeżeli się u nas zarejestrujesz) jako wykonania umowy zawartej między nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu analitycznym, tj.:
 • doboru usług do potrzeb naszych klientów;
 • optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji;
 • optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji),
 • co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług naszych partnerów, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czy Twoje dane podajesz dobrowolnie?

W przypadku, kiedy zawierasz z nami umowę, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem jej zawarcia (bez tego nie będziemy w stanie zrealizować dla Ciebie tej umowy).

W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, jeżeli chcesz korzystać z poszczególnych naszych usług (np. otrzymywać newsletter).

Skąd mamy informacje na Twój temat?

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (formularz kontaktowy, komentarze, zapis na newsletter, formularz zakupowy).
 • Poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Formularz zakupu

Dane, które zostawisz w formularzu zakupu zostaną wykorzystane w celu zrealizowania Twojego zamówienia. Zostaną one udostępnione firmie kurierskiej, która dowiezie Twój towar , a także mogą być wykorzystane dla kwestii prawnych i rachunkowo-podatkowych (np. wystawienia faktury).

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • firmy zajmujące się działalnością księgową,
 • firmy zajmujące się działalnością prawniczą,
 • firmy zajmujące się działalnością informatyczną (wparcie IT),
 • firmy zajmujące się wysyłką newslettera (mailingiem),
 • firmy zajmujące się działalnością marketingową,

Ciasteczka

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej naszego sklepu zostanie Tobie wyświetlona informacja na temat stosowania plików cookies. Jeżeli pewnego dnia wyczyścisz pamięć swojej przeglądarki internetowej, to wówczas prawdopodobnie podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej naszego sklepu zostanie Tobie przedstawiona ponownie powyższa informacja.

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Każda z przeglądarek zarządza w inny sposób plikami cookies, w menu pomocniczym każdej z nich znajdują się wyjaśnienia, w jaki sposób zmienić ustawienia cookies. W każdym razie nie zapomnij, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu nie tylko ze strony internetowej naszego sklepu, ale także innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej naszego sklepu, w szczególności dla procesu realizacji przez nas umowy i logowania do konta użytkownika. Podmioteami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującymi do nich dostęp jest operator Serwisu yokompresy.pl  oraz narzędzie Google Analytics.

Czy przesyłamy Twoje dane do państwa trzeciego? 

Państwem trzecim są państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Chcemy, żebyś wiedział, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy stosujemy wobec Ciebie zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Nie, nie stosujemy wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Twoje prawa

Jeżeli przesłałaś/eś nam swoje dane za pomocą formularza albo dodałaś/eś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu. Możesz również domagać się udostępnienia danych (art. 15), wniesienia sprzeciwu (art. 21), możliwości wniesienia skargi do PUODO, sprostowania danych (art. 16), czy też ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). Oznacza to, że możesz zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. 

W razie pytań, wątpliwości lub chęci usunięcia swoich danych skontaktuj się z nami: yoko@yokompresy.pl